DIVLJA LIGA VATERPOLO

DIVLJA LIGA VATERPOLO

 

Poštanski pretinac: 340 , 20000 Dubrovnik 

Web: www.divljaliga.eu

Email: divlja.liga@gmail.com 

Mob: +385917833321

 

 

OSNOVNI PODACI: 

 

Udruga građana  DIVLJA LIGA VATERPOLO osnovana je 07.05.2011. u Dubrovniku.

 

Rješenjem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, od 12.05.2011., Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, pod brojem: 19001636 i pod nazivom: PRVENSTVA DUBROVAČKIH KUPALIŠTA U VATERPOLU, koji je 23.11.2012. promijenjen.

 

Udruga djeluje s ciljevima njegovanja tradicije igranja vaterpola na dubrovačkim kupalištima i očuvanja dubrovačkih kupališta. 

 

U svrhu ostvarenja navedenih ciljeva Udruga okuplja mladež radi rekreacijskog bavljenja vaterpolom na dubrovačkim kupalištima; postavlja i održava vaterpolska igrališta i vaterpolske golove na morskoj površini; organizira rekreacijske vaterpolske utakmice na dubrovačkim kupalištima za članove Udruge; uređuje i održava pristupne putove do mora; štiti kolektivne interese građana u pravu na stalan, nesmetan i neograničen kopneni pristup morskoj obali i moru; postavlja i održava konope s plutačama na morskoj površini radi zaštite kupača od plovila; štiti kolektivne interese građana u pravu na sigurnost plivanja i kupanja u moru.

 

Osobni identifikacijski broj Udruge je: 82634526850.

 

Državni zavod za statistiku je 25.05.2011. dodijelio Udruzi, kao neprofitnoj pravnoj osobi, matični broj poslovnog subjekta: 2764318.

 

Transakcijski račun Udruge: 2330003-1151593836  (Splitska banka).

 

Predsjednik Udruge: Igor Legaz